Program

DAN 1 – PETAK 21.9.2018.

19:00 – Otvaranje festivala i izložbi dobre savremene arhitektonske prakse u regionu:
  • Arhitektura=, izložba savremene arhitekture Slovenije 2008-2017
  • Collegium artisticum 2018, Asocijacija arhitekata BiH
20:00 – Muzički program: Deep Steady

DAN 2 – SUBOTA 22.9.2018.

18:00 – Izložba konkursa Nova mesta i razgovor sa učesnicima, arhitektama i građanima
20:00 – Muzički program - DJ set

DAN 3 – NEDELJA 23.9.2018.

18:00 – Izložba konkursa za uređenje centralnog gradskog jezgra Novog Sada, prezentacija kataloga i diskusija o konkursu.
  • Izložba će biti otvorena do 28.9.2018.
20:00 – Muzički program: Voja Savkov i bend

O FESTIVALU

Poslednjih godina, Društvo arhitekata Novog Sada posvećeno radi na različitim formatima promocije arhitekture, tražeći produkcijske modalitete da se arhitektonske teme otvore široj kulturnoj javnosti radi uspostavljanja aktivnog i kvalitetnog dijaloga. U tim naporima je nastala i ideja o Festivalu kulture prostora, koji je prvi put organizovan u septembru 2017. godine. Festival je koncipiran kao javni, godišnji kulturni događaj, čija je osnovna svrha da uspostavi i istakne značaj arhitektonske kulture u najširem smislu, ali da istovremeno, kroz fokusirane stručne formate pokrene rešavanje konkretnih problema arhitektonske discipline na lokalnom i regionalnom nivou. Manifestacija kao takva definiše više ciljeva – otvaranje spektra dijaloga o domenima arhitekture i kulture prostora, približavanje ove teme široj kulturnoj zajednici, ali i uključivanje zajednice u procese koji se tiču arhitekture, planiranja i uređenja prostora.
Titula Evropske prestonice kulture za 2021. godinu obavezuje grad Novi Sad da uz koncipiranje i realizaciju novih sadržaja unapredi svoju kulturnu scenu. U tom smislu, Festival unapređuje domen kulturne produkcije, promovišući arhitektonske vrednosti, ne samo kroz produkte rada arhitekata – projekte i kuće – nego kroz aktivni participativni proces koji se oslanja na kompleksnu društvenu stvarnost. Uspeh prethodnih Salona arhitekture Novi Sad, najveće DaNS-ove manifestacije, temelj je ovakvih očekivanja i polazište za konceptualizaciju kompleksnijeg i sveobuhvatnijeg formata. U tom smislu, pretpostavka je da će se Festival u narednim godinama razviti u jedan od najznačajnijih kulturnih i stručnih događaja u gradu, posebno zato što su festivalski formati postali značajan segment turističkog i kulturnog identiteta grada.

Festival kulture prostora koncipiran je kao javni, godišnji kulturni događaj, sa ciljem da se kultura prostora približi široj javnosti, uz očuvanje osnovnih principa arhitektonske struke i njene komunikacije sa korisnicima.

Festival je okrenut čitavoj kulturnoj javnosti i predviđen je kao značajan gradski događaj, ali isto tako, kroz fokusirane stručne formate, pokreće rešavanje konkretnih problema arhitektonske discipline na lokalnom i regionalnom nivou. Takođe, Festival treba da otvori zajednička polja delovanja struke u regionu, kroz povezivanje strukovnih udruženja, civilnog sektora, građanskih inicijativa, organizacija kulture, i zajedničko kreiranje funkcionalne institucionalne mreže.

Organizator Festivala je DaNS - Društvo arhitekata Novog Sada.