Izložba dobre savremene arhitektonske prakse u regionu

Arhitektura= (Slovenija)

Kustosi i selektori:
Miha Dešman, Kristina Dešman, Andrej Hrausky, Uroš Lobnik , Maja Ivanič, Andrej Strehovec

Produkcija:
DAL, revija AB,
galerija DESSA,
Hiša arhitekture Maribor,
Društvo arhitekata Novog Sada – DaNS,
Festival kulture prostora (FKP)

Arhitektonska izložba "Arhitektura=" predstavlja arhitektonsku praksu Slovenije u poslednjoj deceniji, između 2008. i 2017. godine. Izložba je intelektualni i kritički pogled na kulturu života i na taj način predstavlja (re)vitalizaciju arhitektonske kritike. Više od pedeset odabranih projekata, koji su nosioci misli i slika savremene slovenačke arhitektonske kulture, svedoče o živoj arhitektonskoj sceni u Sloveniji.

Collegium artisticum (Bosna i Hercegovina)

Autor izložbe: AABH - Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini

Selektori: IdisTurato, TadejGlažar i ChristophHinterreiter

Drugo izdanje izložbe „Collegiumartisticum“ organizovala su tri strukovna udruženja – Asocijacija arhitekata u BiH, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera i Udruženje likovnih umetnik. Tročlana stručna internacionalna komisija za selekciju i valorizaciju radova ovogodišnje izložbe „Collegiumartisticum 2018 – Arhitektura“, koju su činili: IdisTurato, TadejGlažar i ChristophHinterreiter je od 57 pristiglih radova iz cele Bosne i Hercegovine, pažljivom selekcijom odabrala 18 radova koji su izloženi.

NOVA MESTA - Urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje malih javnih prostora

Izložba konkursnih radova

Raspisivač konkursa: Fondacija „Novi Sad 2021“

Sprovodilac konkursa: DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada

Brojna uređenja i rekonstrukcije javnih prostora, takozvanih novih mesta za susrete građana i priređivanja kulturnih sadržaja, deo su priprema za 2021. godinu kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture.

Stručni žiri:
 • doc. dr Grozdana Šišović, d.i.a., re:a.c.t. studio, Arhitektonski fakultet, Beograd
 • doc. dr Rene Lisac, d.i.a., Arhitektonski fakultet, Zagreb
 • Vera Golubović, d.i.a., Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad
 • dr Darko Polić, d.i.a., Predsednik radne grupe za kapitalne infrastrukturne projekte u okviru projekta “Novi Sad 2021” – Predsednik žirija
 • Aleksandar Panjković, dipl.inž.saobr., Novi Sad
 • Andrej Strehovec, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Novog Sada – zamenik člana žirija

Izvestilac konkursa: Tamara Stričević, d.i.a., Društvo arhitekata Novog Sada

U kontekstu priprema za 2021. godinu, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture, u samom gradu i okolnim opštinama takozvane „Zone 021“ (opštine Novi Sad, Irig, Beočin i Sremski Karlovci) započete su pripreme za brojne intervencije manjeg obima u javnom prostoru koja će postati mesta susreta građana i širenja kulturnih sadržaja.

Tim povodom 18. maja 2018. godine Fondacija „Novi Sad 2021“ je raspisala urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje malih javnih prostora pod nazivom „Nova mesta“ na koji je stručna javnost (arhitekte, urbaniste, pejzažne arhitekte kao i studenti iz ovih oblasti) mogla da pošalje svoje ideje i projekte do 01. jula 2018. godine. Na konkurs je pristiglo 77 radova, kako iz zemlje tako i iz regiona (Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Konkursne lokacije, kao i sadržaj ovih javnih prostora, odabrani su participacijom građana. Polazna osnova ovog pristupa jeste da se javni prostori kreiraju uz učešće i po meri građana, koji imaju mnogo bolji uvid u trenutne načine korišćenja tih prostora i njihovog budućeg razvoja. Očekuje se da idejna rešenja doprinesu poboljšanju načina korišćenja javnih prostora u pomenutim mesnim zajednicama, kao i da budu u skladu sa društvenim i urbanim kontekstom zadatih lokacija. Krajnji cilj je povećanje kvaliteta života u pojedinim delovima grada, koji trenutno imaju mali broj kvalitetno uređenih javnih prostora.

Urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje javnih površina dela centralnog gradskog jezgra Novog Sada

Izložba konkursnih radova i prezentacija kataloga

Raspisivač konkursa: Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad

Sprovodilac konkursa: Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad

Žiri konkursa:
 • Dušan Miladinović, dipl. inž. arh., JP „Urbanizam'' Zavod za urbanizam u Novom Sadu
 • Zorica Ninić Stupar, dipl. inž. el., Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
 • dr Darko Polić, dipl. inž. arh., Predsednik radne grupe za realizaciju projekta kulturne infrastrukture u okviru projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“
 • Tatjana Zagoričnik, dipl. inž. arh., Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada
 • Slavica Likić, dipl. inž. arh., Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
 • Miodrag Kuč, master. inž. arh., samostalni umetnik, Berlin
 • dr Tatjana Stratimirović, mast. inž. arh., Udruženje arhitekata Srbije, Beograd
 • Aleksandar Rackov, dipl. inž. arh., Društvo arhitekata Zrenjanina
Zamenici članova žirija:
 • Marko Stojanović, dipl. inž. arh., JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam u Novom Sadu
 • Vera Golubović, dipl. inž. arh., Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Stručni izvestioci:
 • Milena Popov, dipl. inž. arh., Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
 • Srđan Zorić, dipl. Inž. arh.

Predmet konkursa koji je organizovala novosadska Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije je bila izrada idejnog rešenja uređenja javnog prostora dela gradskog jezgra u Novom Sadu – prostor Pozorišnog trga sa neposrednim okruženjem objekta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, trg Slobode, delovi ulica Modene, Kralja Aleksandra i Njegoševe.

Na konkurs se prijavilo 13 domaćih autorskih timova, a žiri Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije objavilo je rezultate konkursa 7. juna 2018. godine.

Razgovor koji će pratiti ovu izložbu, osvrnuće se na realizovani konkurs, njegove rezultate i pokrenuti pitanje budućnosti realizacije uređenja ove javne površine, kao i razmatrati unapređenje modela za uređenje svih javnih prostora u Gradu.

O FESTIVALU

Poslednjih godina, Društvo arhitekata Novog Sada posvećeno radi na različitim formatima promocije arhitekture, tražeći produkcijske modalitete da se arhitektonske teme otvore široj kulturnoj javnosti radi uspostavljanja aktivnog i kvalitetnog dijaloga. U tim naporima je nastala i ideja o Festivalu kulture prostora, koji je prvi put organizovan u septembru 2017. godine. Festival je koncipiran kao javni, godišnji kulturni događaj, čija je osnovna svrha da uspostavi i istakne značaj arhitektonske kulture u najširem smislu, ali da istovremeno, kroz fokusirane stručne formate pokrene rešavanje konkretnih problema arhitektonske discipline na lokalnom i regionalnom nivou. Manifestacija kao takva definiše više ciljeva – otvaranje spektra dijaloga o domenima arhitekture i kulture prostora, približavanje ove teme široj kulturnoj zajednici, ali i uključivanje zajednice u procese koji se tiču arhitekture, planiranja i uređenja prostora.
Titula Evropske prestonice kulture za 2021. godinu obavezuje grad Novi Sad da uz koncipiranje i realizaciju novih sadržaja unapredi svoju kulturnu scenu. U tom smislu, Festival unapređuje domen kulturne produkcije, promovišući arhitektonske vrednosti, ne samo kroz produkte rada arhitekata – projekte i kuće – nego kroz aktivni participativni proces koji se oslanja na kompleksnu društvenu stvarnost. Uspeh prethodnih Salona arhitekture Novi Sad, najveće DaNS-ove manifestacije, temelj je ovakvih očekivanja i polazište za konceptualizaciju kompleksnijeg i sveobuhvatnijeg formata. U tom smislu, pretpostavka je da će se Festival u narednim godinama razviti u jedan od najznačajnijih kulturnih i stručnih događaja u gradu, posebno zato što su festivalski formati postali značajan segment turističkog i kulturnog identiteta grada.

Festival kulture prostora koncipiran je kao javni, godišnji kulturni događaj, sa ciljem da se kultura prostora približi široj javnosti, uz očuvanje osnovnih principa arhitektonske struke i njene komunikacije sa korisnicima.

Festival je okrenut čitavoj kulturnoj javnosti i predviđen je kao značajan gradski događaj, ali isto tako, kroz fokusirane stručne formate, pokreće rešavanje konkretnih problema arhitektonske discipline na lokalnom i regionalnom nivou. Takođe, Festival treba da otvori zajednička polja delovanja struke u regionu, kroz povezivanje strukovnih udruženja, civilnog sektora, građanskih inicijativa, organizacija kulture, i zajedničko kreiranje funkcionalne institucionalne mreže.

Organizator Festivala je DaNS - Društvo arhitekata Novog Sada.